CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.3 ”Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Planowanym efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 1 090 764.00 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 665 100.00 PLN
FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg

Zapytanie ofertowe nr: 10/2020/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  wynajęcie stoiska targowego  24m2 na targi Fashionweare b2b w Łodzi w dniach 26-27 lutego 2020

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wynajęcie stoiska targowego  na targi Fashionweare b2b w Łodzi. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 10/2020/POIR

załącznik nr 1 - formularz oferty Łódź2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 10/2020/POIR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 11/2020/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  wynajęcie stoiska targowego  15m2 na targi BVV Veletrhy Brno w Brnie w dniach 22-24 lutego 2020

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wynajęcie stoiska targowego  na targi BVV Veletrhy Brno w Brnie. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 11/2020/POIR

załącznik nr 1 - formularz oferty Brno2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 11/2020/POIR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 12/2021/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na raport wejścia firmy Clickfashion na rynek USA.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na raport wejścia firmy Clickfashion na rynek USA. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 12/2021/POIR

załącznik nr 1 - formularz oferty Raport wejścia firmy

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 12/2021/POIR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 13/2021/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na usługę doradczą z zakresu strategii wejścia na rynek USA dla firmy Clickfashion.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na usługę doradczą z zakresu strategii wejścia na rynek dla firmy Clickfashion. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 13/2021/POIR

załącznik nr 1 - formularz oferty usługa doradcza

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 13/2021/POIR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 14/2021/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na usługę szkolenia wejścia na rynek USA – różnice kulturowe w biznesie dla firmy Clickfashion.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na usługę szkolenia wejścia na rynek USA – różnice kulturowe w biznesie dla firmy Clickfashion. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 14/2021/POIR

załącznik nr 1 - formularz oferty szkolenie wejścia na rynek USA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 14/2021/POIR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 9/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  wynajęcie zabudowy stoiska targowego  na targi Fashionweare b2b w Łodzi oraz obsługę techniczną stoiska.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wynajęcie zabudowy stoiska targowego  na targi Fashionweare b2b w Łodzi oraz obsługę techniczną stoiska. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 9/2019/POIR

załacznik nr 1 - formularz oferty

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 9/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 8/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  transport eksponatów na targi FASHIONWEARE B2B w Łodzi 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na  transport eksponatów na targi FASHIONWEARE B2B w Łodzi 2019. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 8/2019/POIR

załacznik nr 1 - formularz oferty

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 8/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr: 7/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na zakwaterowanie pracowników podczas targów Pure London 2019 

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wykonanie i dostarczenie apaszek satynowych z nadrukiem. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 7/2019/POIR

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 7/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

UpHotel sp. z o.o. , ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

Data wpłynięcia oferty: 15.07.2019
Cena netto: 3 840,00

Zapytanie ofertowe nr: 6/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na transport eksponatów na targi Pure London 2019 

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wykonanie i dostarczenie apaszek satynowych z nadrukiem. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 6/2019/POIR

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 6/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

Małopolskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Kraków 31-127, ul. Pawlikowskiego 3/11

Data wpłynięcia oferty: 15.07.2019
Cena netto: 4 800,00

Zapytanie ofertowe nr: 5/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wykonanie i dostarczenie apaszek satynowych z nadrukiem. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 5/2019/POIR

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz_zrealizowanych zlecen

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 5/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

Małopolskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Kraków 31-127, ul. Pawlikowskiego 3/11

Data wpłynięcia oferty: 08.05.2019
Cena netto: 246 500,00

Zapytanie ofertowe nr: 4/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na wykonanie i dostarczenie apaszek satynowych z nadrukiem.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wykonanie i dostarczenie apaszek satynowych z nadrukiem. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 4/2019/POIR

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt apaszek

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 4/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

Pracownia Krawiecka Krystyna Giża, ul. Kochanowskiego 30B, 33-100 Tarnów

Zapytanie ofertowe nr: 3/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  wykonanie i dostarczenie toreb płóciennych z nadrukiem.

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na wykonanie i dostarczenie toreb płóciennych z nadrukiem. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 3/2019/POIR

załacznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 wzór graficzny przedmiotu zamówienia

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 3/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

Pozorski Trade Andrzej Pozorski, ul. Siercza 343, 32-020 Wieliczka

W związku z rezygnacją z podpisania umowy i wykonania przedmiotu oferty wyłonionej firmy, zostały przeprowadzone negocjacje cenowe, w wyniku których wyłoniona została najlepsza cenowa oferta. Oferta została złożona przez firmę:
SIM Koło ul. Asnyka 35 62-600 Koło

Zapytanie ofertowe nr: 2/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe 2/2019/POIR

załacznik nr 1 - formularz oferty

załacznik nr 2- wizualizacja graficzna

Załącznik nr 3 - projekt panelu promocyjnego MPG

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 2/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

STUDIO X PRESS Jacek Orzeł ul. Harnasie 11 20-857 Lublin

Zapytanie ofertowe nr: 1/2019/POIR

Ogłoszenie postępowania ofertowego na  Kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą w ramach targów NY WOMEN’S (w tym: COTERIE, EDIT, SOLE COMMERCE, STITCH, ACCESSORIES THE SHOW, FAME, MODA) 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie na kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą w ramach targów NY WOMEN’S. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

zapytanie ofertowe

załacznik nr 1 - formularz oferty

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr : 1/2019/POIR

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą, która jednocześnie została przyjęta do realizacji została złożona przez firmę:

BIURO PODRÓŹNIKÓW FLUGO SP. Z O.O.

M. Skłodowskiej - Curie 10
85-094 Bydgoszcz

Click Fashion używa plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów.
Jeśli korzystasz z witryny bez zmiany ustawień uznamy, że akceptujesz naszą Politykę cookies.